Identitet

Denne oppgaven var avsluttende eksamen på reklame og merkekommunikasjon.
Oppgaven var å lage LP-cover til Bertine Zetlitz sin limited edition plate, samt lage tre forskjellige turnéplakater.
(Dette var en fiktiv skoleoppgave. Innholdet har bare blitt brukt for levering til Norges Kreative Høyskole i 2012.)
Se neste
Global strategiLINKEDIN
INSTAGRAM
PINTREST

©2018 Carow. Designed and developed by Caroline Kristiansen