Avis layout

Denne oppgaven var et samarbeid med journalistikkstudenten Maren Grini.
Hun intervjuet "7 Fjell" og bildene i artikkelen er deres.
Jeg skulle lage layout til et avisoppslag.
Dette var en fiktiv skoleoppgave. (Innholdet har bare blitt brukt for levering til Norges Kreative H√łyskole i 2014.)
Se neste
MenyLINKEDIN
INSTAGRAM
PINTREST

©2018 Carow. Designed and developed by Caroline Kristiansen